Vrei o asigurare?

  • Asigurare de Viata
  • Asigurare de Viata pentru Credite si Leasing
  • Plan de Studii sau Dota pentru Copil
  • Plan de Pensie

Trimite mail la office@asigurat.ro si te vom contacta imediat.

 

Mugurel Paveliu
Consultant Asigurari Viata

mugurel@asigurat.ro

0744 50 22 11

Home Studiu Calculator Tipul de asigurare Dictionar Legislatie Vreau si Eu Link

 

DICTIONAR DE TERMENI DE ASIGURARE

Accident

Un eveniment care survine independent de vointa Asiguratului, datorat unor cauze exterioare si care determina producerea evenimentului asigurat.

Aniversarea politei

Fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare.

Asigurare de viata

Un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului.

Asigurat

Persoana care detine polita de asigurare si a carei viata constituie obiectul asigurarii.

Asigurator

Compania de asigurari

Beneficiar

Persoana va incasa suma asigurata in momentul producerii evenimentului asigurat.

Clauza suplimentara

Amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard.

Contractantul Asigurarii

Persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia.

Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked)

Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari.

Data intrarii in vigoare a contractului de asigurare

Data la care este emisa polita de asigurare.

Data de expirare a contractului de asigurare

Data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare.

Eveniment Asigurat

Eveniment pentru care se incheie contractul de asigurares cind acesta s- a produs, Asiguratorul va plati suma asigurata Beneficiarului politei.

Indemnizatie de asigurare

Suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate, in cazul contractelor traditionale.

Indemnizatia de asigurare

Valoarea maxima stabilita intre Suma Asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat, in cazul cotractelor de tip Unit Linked.

Interventie chirurgicala

Orice procedura sau tehnica medicala efectuata asupra Persoanei Asigurate intr- un spital de catre un medic chirurg si considerata necesara de catre un medic specialist pentru vindecarea sau ameliorarea unei boli sau vatamari corporale suferite de Persoana Asigurata. Procedura / tehnica trebuie sa implice o incizie si sa fie efectuata sub o anestezie locala sau generala de catre un chirurg cu drept de libera practica, in prezenta unui medic anestezist.

Invaliditate

Incapacitatea permanenta, partiala sau totala a Asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident.

Perioada de gratie

O perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati . Polita ramane valabila in toata aceasta perioada.

Perioada de plata a primelor

Perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare.

Perioada de plata a rentelor

Debuteaza odata cu ultima zi a perioadei de plata a primelor de asigurare. In acest interval se va efectua, conform prevederilor politei de asigurare, plata sumei asigurate anuale.

Polita de asigurare

Documentul scris care certifica incheierea contractului de asigurare.

Pret de cumparare (in cazul contractelor de tip Unit Linked)

Pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii.

Pret de vanzare (in cazul contractelor de tip Unit Linked)

Pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii.

Prima de asigurare

Suma de bani care trebuie platita de contractantul asigurarii catre societatea de asigurari,in conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de asigurare.

Prima esalonata

Prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de- a lungul perioadei de plata a primelor.

Prima suplimentara (in cazul contractelor de tip Unit Linked)

Prima platita sub forma unei prime unice, separat de prima esalonata.

Prima unica

Prima platita integral - in momentul incheierii contractului de asigurare - pentru toata perioada asigurata.

Program de investitii financiare

Un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.

Proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip Unit Linked)

Modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.

Suma asigurata

Suma mentionata in contractul de asigurare, care urmeaza sa fie primita de beneficiarul politei ca urmare a producerii fenomenului asigurat sau a expirarii duratei de valabilitate a politei .

Taxa de rascumparare

Taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s- a transformat intr- un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip Unit Linked - inainte de termenul de expirare a politei.

Unit (in cazul contractelor de tip Unit Linked)

O diviziune a Programelor de Investitii, reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari.

Unit de acumulare (in cazul produselor de tip Unit Linked)

Un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare.

Unit initial (in cazul produselor de tip Unit Linked)

Unit cumparat pe durata primului an de asigurare, sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei.

Valoare de rascumparare:

Suma pe care compania de asigurari este obligata sa o plateasca in cazul incetarii contractului de asigurare, conform prevederilor contractuale ale acestuia.